Italia
 • Woensdag 18 oktober 2017, aanvang 20.15 uur.
  Marc Permeke - Sicilia Spagnola e Barocca
 • In deze Sicilië-lezing zal Marc Permeke ingaan op de cultuurhistorische ontwikkeling vanaf de 13e eeuw (na Federico II von Hohenstaufen) tot en met de 18e eeuw. Achtereenvolgens komt Sicilië onder het bewind van Charles d’Anjou en Pietro III d’Aragon om daarna te worden ingelijfd in het rijk van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castiglia. Vanaf 1516 maakte Sicilië deel uit van het Spaans Habsburgse rijk van Karel V en zijn zoon Filips II. In de 18de eeuw regeren Savoye, Oostenrijk en Napoli er voor korte tijd.

  Aan de hand van talloze afbeeldingen zien we hoe de kunsthistorische stromingen als gotiek, renaissance en barok zich op het eiland hebben gemanifesteerd. De barok in de schilderkunst, de beeldhouwkunst en vooral in de architectuur zal uitgebreid aan de orde komen.

  Marc Permeke was tot aan zijn pensionering in 2012 werkzaam als hogeschooldocent Management Toerisme aan de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Daar heeft hij zich o.m. bezig gehouden met cultuurtoerisme, kunstgeschiedenis, reisbegeleiding en de organisatie en begeleiding van talloze studiereizen in Europa. Zijn sterke band met Italië is gekomen door een verblijf van ruim drie jaar in Rome (1974-1977), waarna hij van 1980 tot eind 1983 op Sicilië als gids culturele reizen heeft begeleid. Terug in Nederland verbreedde Marc Permeke zijn kunsthistorische kennis tijdens de deeltijdopleiding Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de universiteit van Leiden. In dezelfde periode werkte hij als professioneel gids in Nederland en België in verschillende talen en organiseerde hij voor een grote Duitse krant Kulturfahrten naar o.m. Sicilië. Tegenwoordig geeft Marc Permeke o.m. lezingen en cursussen over Italiaanse regio’s als Sicilië en steden als Rome. In 2016 gaf Permeke bij ons de lezing ‘Sicilia greca e romana’.


 • Woensdag 15 november 2017, aanvang 20.00 uur.
  Plaats: Aula van het Kennemer Lyceum, Adriaan Stoopplein 7, Overveen
  Dr. Angelique Notermans
 • Twee mannen, één gedachte: de alleenheerschappij over een wereldrijk. In het eerste deel van de lezing bekijken we van welke vormen van propaganda Augustus zich bediende om zijn macht te legitimeren. Twee monumenten die in dit verband uitgebreide aandacht vereisen, zijn de Augustus van Prima Porta en de Ara Pacis. Ook wordt kort ingegaan op andere vormen van propaganda die Augustus toepaste.

  In het tweede deel van de lezing staat die andere grote leider van Italië centraal, Mussolini. Zijn grote voorbeeld was Augustus en in zijn propaganda grijpt hij veelvuldig terug op de Klassieke Oudheid. Aan de hand van een “bezoek” aan het Foro Italico en de wijk EUR proberen we inzicht te krijgen in de propaganda van Mussolini en zijn gebruik van elementen uit de Klassieke Oudheid.

  Angelique Notermans studeerde Klassieke Talen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als hoofdvak Klassieke Archeologie. Vervolgens promoveerde zij daar op een onderzoek naar Romeinse vloermozaïeken met inscripties. Momenteel werkt dr. Notermans als docente Klassieke Talen aan een scholengemeenschap in Nijmegen. Regelmatig verzorgt zij allerlei lezingen over archeologische onderwerpen uit de Klassieke Oudheid onder andere op basis van de excursiereizen die zij voor reisbureau Labrys en op school heeft geleid.


 • Woensdag 20 december 2017, aanvang 20.15 uur.
  Frans Heus- La Grande Guerra: de eerste wereldoorlog in Italië
 • In de wordingsgeschiedenis van het moderne Italië speelt de eerste wereldoorlog een belangrijke rol. In mei 1915 ging Italië aan de zijde van de geallieerden deelnemen aan deze wereldoorlog. Ons Dante-lid Frans Heus vertelt over hoe Italië betrokken raakte en wat het doel was van Italië. De oorlog verliep zeer slecht voor de Italianen. Werd hun doel bereikt? En welke rol speelde Trieste? Een niet te missen lezing voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Italië.

  Frans Heus werkte sinds 1983 voor de grote Italiaanse verzekeringsmultinational Assicurazioni Generali – opgericht in 1831 - waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Trieste. Door zijn werk is hij vele malen in Trieste geweest.