Italia

Woensdag 23 september 2015, omstreeks 20.45 zal in de bovenzaal van de Gemeentelijke Bibliotheek van Heemstede, Julianaplein 1, ingang aan de Heemsteedse Dreef, de film Passione d’amore van Ettore Scola worden vertoond.

still uit film Passione d’amore is de verfilming van de roman Fosca, in 1869 geschreven door Iginio Ugo Tarchetti. In 1862 wordt een jonge soldaat overgeplaatst naar een garnizoen in een stadje aan de grens. Daar wordt de lelijke, ziekelijke nicht van de kolonel verliefd op hem. Zij achtervolgt hem met een geobsedeerde verliefdheid. Haar hardnekkige passie slaat op hem over en leidt tot een tragedie. Met Bernard Giraudeau, Valeria D’Obici en Jean-Louis Trintignant.

  • Woensdag 28 oktober 2015, aanvang 20.15 uur.
    Dr. P.A.A. van Heck - Niccolò Machiavelli

  • Woensdag 18 november 2015, aanvang 20.00 uur. Plaats: Aula van het Kennemer Lyceum, Adriaan Stoopplein7, Overveen
    Dr. F.G. Naerebout – Het antieke Rome in de Italiaanse speelfilm

  • Woensdag 16 december 2015, aanvang 20.15 uur.
    Harry van der Meer – Muziek tijdens de Renaissance in Italië


Dr. P.A.A. van Heck - Niccolò Machiavelli

Woensdag 28 oktober 2015, aanvang 20.15 uur.
Machiavelli

Dr. Paul van Heck is hoofddocent Italiaanse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Over Machiavelli publiceerde hij talrijke wetenschappelijke artikelen. Daarnaast publiceerde hij becommentarieerde vertalingen van Machiavelli’s belangrijkste werken: de Discorsi (1997), Il Principe en andere politieke geschriften (2006), beide veelvuldig herdrukt, en Toneel en verhalend proza (2010).

Weinig namen uit de Italiaanse Renaissance spreken zo tot de verbeelding als die van Niccolò Machiavelli (1469-1527): secretaris van de Florentijnse Republiek, politiek denker, toneelschrijver, historicus. Zijn bekendste werken, Il Principe (DeVorst / De Heerser) en de Discorsi (Verhandelingen over Staat en Politiek), behoren tot de belangrijkste en meest invloedrijke klassieken van de westerse politieke literatuur.

Centraal in de lezing (met uitgebreide visuele ondersteuning) die dr. Paul van Heck voor ons zal houden, staat Il Principe. Het werk is vaak verketterd, omdat het immoreel zou zijn. Maar Machiavelli is niet geïnteresseerd in mooie woorden en schone schijn. Hij toont ons de rauwe realiteit van de politiek, en de vele krachten die erin werkzaam zijn. Hij signaleert de problemen, benoemt de dilemma’s, en draagt inzichten aan die naar oplossingen leiden. Door zijn verfrissende ideeën en zijn vaak meeslepende betoogtrant is het werk door de eeuwen heen binnen en buiten de politiek altijd een bron van inspiratie voor velen gebleven.

Dr. F.G. Naerebout – Het antieke Rome in de Italiaanse speelfilm

wagenrennenWoensdag 18 november 2015, aanvang 20.00 uur.

Dr. Frits Naerebout studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was na zijn afstuderen (1980, Oude Geschiedenis, cum laude) werkzaam aan de Universiteit Leiden en aan de Open Universiteit Nederland. Momenteel is hij universitair docent van de sectie OudeGeschiedenis bij de Opleiding Geschiedenis te Leiden. Naerebout promoveerde op hetproefschrift Attractive Performances - over de antiek Griekse dans en de bestudering daarvan. Zijn wetenschappelijke belangstelling gaat vooral uit naar de religie(s) van de antieke wereld, cultuurcontact in de antieke wereld, en de receptie van de oudheid. Vele publicaties.

Harry van der Meer – Muziek tijdens de Renaissance in Italië

Woensdag 16 december 2015, aanvang 20.15 uur.

Harry van der Meer studeerde viool en schoolmuziek aan het Kon. Conservatorium te Den Haag en orkestdirectie bij Louis Stotijn. Hij is werkzaam als violist, dirigent (o.a. bij het Strijkorkest van het Hofstads Jeugd Orkest) en docent. Daarnaast geeft hij cursussen enlezingen op het gebied van de muziekgeschiedenis.

In hoeverre is de muziek in de Renaissance-periode echt Italiaans?

Zeer grote delen van Europa, waaronder Italië, stonden onder controle van de Habsburgers en verwanten. De Nederlanden, waaronder ook Vlaanderen, waren ook een onderdeel van dit keizerrijk. Tijdens deze lezing zullen we zien dat de muzikale ontwikkelingen in dit gebied van grote invloed zijn geweest op de Italiaanse muziek. Ook de aanwezigheid van Fransen (in het gebied rond Florence bijvoorbeeld) en de Spaanse muziek zijn van grote invloedgeweest. We kunnen concluderen dat, zeker in de eerste helft van de Renaissance-periode, de Italiaanse muziek een smeltkroes is geweest van de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse en Spaanse “import”. Uiteindelijk zal dit toch gaan resulteren in een typisch Italiaansestijl: het madrigaal, een zeer uitbundige, soms zelfs verpletterende muzikale vorm. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan wordt aan de hand van vele luistervoorbeelden uitgelegd.