Italia

Marc Permeke – Sicilië lezing: Sicilia greca e romana

Woensdag 20 januari 2016, aanvang 20.15 uur.

Hoe komt het dat de Griekse kolonisten op Sicilië zo’n bloeiende cultuur hebben ontwikkeld die zelfs de afgunst van het moederland heeft opgewekt? Welke volkeren belemmerden de Grieken in deze ontwikkeling? Welke rol speelde het eiland in het machtige Romeinse Rijk? Welke goden en godinnen zijn nauw met Sicilië verbonden en zijn beroemd vanwege hun avonturen en verhalen? Marc Permeke neemt u mee naar het grootste eiland in de Middellandse zee, dat door zijn geschiedenis en cultuur een wereld op zich vormt.

Marc Permeke was tot aan zijn pensionering in 2012 werkzaam als hogeschooldocent Management Toerisme aan de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Daar heeft hij zich o.m. beziggehouden met cultuurtoerisme, kunstgeschiedenis, reisbegeleiding en de organisatie en begeleiding van talloze studiereizen in Europa. Zijn sterke band met Italië is gekomen door een verblijf van ruim drie jaar in Rome (1974-1977), waarna hij van 1980 tot eind 1983 op Sicilië als gids culturele reizen heeft begeleid. Terug in Nederland verbreedde Marc Permeke zijn kunsthistorische kennis tijdens de deeltijdopleiding Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de universiteit van Leiden. In dezelfde periode werkte hij als professioneel gids in Nederland en België in verschillende talen en organiseerde hij voor een grote Duitse krant Kulturfahrten naar o.m. Sicilië. Tegenwoordig geeft Marc Permeke o.m. lezingen en cursussen over Italiaanse regio’s als Sicilië en steden als Rome.

Giulia Cartini – Il Fascismo

Woensdag 17 februari 2016, aanvang 20.15 uur.

In 1922 kwam Mussolini aan de macht in Italië. De volgende twee decennia zou het land geregeerd worden door het eerste fascistische regime ter wereld. Ruim negentig jaar later zorgt deze periode nog altijd voor veel beroering onder historici, politici en Italiaanse burgers. Veel vragen blijven onbeantwoord: hoe totalitair was het regime van Mussolini eigenlijk? Kunnen we het vergelijken met het Nazisme in Duitsland? Waar lagen de wortels van het fascisme precies?  Onder meer deze vragen komen in deze lezing over het Italiaanse fascisme aan bod. Zowel de politieke en sociale geschiedenis als het culturele leven worden van verschillende kanten belicht. 

Giulia Cartini  studeerde European Social History (Research Master) en is docent bij Het Istituto Italiano di Cultura. Zij is bovendien verbonden aan de Hogeschool van Utrecht.

Tom de Keijzer – Italo Svevo

Woensdag 16 maart 2016, aanvang 20.15 uur.

Het is een van de meest roemruchte literaire sensaties uit de twintigste-eeuwse Italiaanse literatuur: il 'caso Svevo'. Italo Svevo (1861-1928) werd pas drie jaar voor zijn dood ontdekt door twee Franse literatuurkenners. In Italië wordt hij algemeen gezien als een van de eerste moderne schrijvers, een goede vriend van onder meer James Joyce en Eugenio Montale.

Aan de hand van boeken en brieven, foto's en videofragmenten schetst Tom de Keyzer niet alleen een portret van de schrijver, maar wekt hij ook de excentrieke stad Triëst tot leven en geeft hij een beeld van de eeuwwisseling en het burgerlijke klimaat dat Europa toen in zijn greep had.

 

Tom de Keijzer (1977) werkt als taalbeleidsmedewerker in Antwerpen en als literair vertaler uit het Italiaans. Hij vertaalde werk van Alessandro Perissinotto, Carlo Lucarelli en Italo Svevo. Samen met Frans Denissen vertaalde hij ook Leonardo Sciascia en Piero Calamandrei. In 1997 ging hij studeren aan de vertalers- en tolkenschool van Triëst, waar hij geïntrigeerd raakte door zijn schrijvers en zijn geschiedenis. De interesse bleek zo groot dat hij jaren later, in 2005, in de stad ging wonen. Na zijn terugkeer naar België begon Tom de Keijzer stukken over Triëst te publiceren. 

Italiaanse muziek met zang en gitaar duo Henk en Ellen

Woensdag 20 april 2016, aanvang 20.15 uur.

Een muzikale avond met een geheel Italiaans repertoire. Duo Henk en Ellen bestaat sinds 2004 en treedt op in restaurants en bij feestelijke gelegenheden. Beiden zingen en spelen gitaar. Het repertoire is internationaal georiënteerd en bevat liedjes van de jaren '50 tot heden. Maar op 20 april natuurlijk Italiaanse muziek! Een eerdere Dante-avond met het duo was een groot succes.

Ellen van den Berg is in het gewone leven docente Italiaans, Henk van Ooijen is projectleider elektrotechniek in ruste. Voor meer informatie kunt u kijken op hun website www.henkenellen.nl. De avond van 20 april wordt besloten met lekkere drankjes en hapjes.