Italia

Mevrouw drs. Heleen de Vries – De Italiaanse Opera: Het ontstaan en de ontwikkeling ervan tot aan de dag van vandaag.

Woensdag 16 oktober 2013, aanvang 20:15 uur.

La Fenice in Venetie

Heleen de Vries is klassiek archeoloog en kunsthistoricus en gespecialiseerd in de Romeinse tijd en Italiaanse Kunst van de late Middeleeuwen. In de jaren tachtig verbleef zij in Italië voor onderzoek en veldwerk en later ook vanwege haar werk aan het Nederlands Instituut in Rome. Daarnaast is zij speciaal geïnteresseerd in de Italiaanse opera.

In het algemeen stelt men dat de Italiaanse Opera is ontstaan in Florence rond 1600. Het was een hoogst experimentele aangelegenheid in hofkringen en bedacht door erudiete personen die de klassieke Griekse toneeltraditie wilden reconstrueren. Na verloop van tijd drong het ook tot de gegoede burgerij en de lagere klasse door. Op straat floten zelfs de straatjongens de laatste operahits.

De spectaculaire opvoeringen met vocaal vuurwerk leidden er toe dat de orkesten, de koren en de operazalen steeds groter werden in de 19e eeuw. De vocalisten moesten hun stemmen in die grotere ruimtes zien te vullen. Hoe deden ze dat? En waarom raakte de eens zo bijzondere castraatstem in diezelfde eeuw uit de gratie? En hoe klonk zo’n castraat eigenlijk?

Heleen de Vries zal dit alles trachten te beantwoorden aan de hand van film- en geluidsfragmenten uit de verschillende periodes van de ruim 400-jarige operatraditie.

De heer Rob Mascini – Opkomst en groei van het Christendom vanuit Rome.

Woensdag 20 november 2013, aanvang 20:00 uur.
Plaats: Aula van het Kennemer Lyceum, Adriaan Stoopplein 7, Overveen.

SMaria Maggiore

Rob Mascini is theoloog en volgde studie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam alwaar hij in 1972 is afgestudeerd. In 1978 kreeg hij de opdracht deel te nemen aan een studiecomité over de ambten in de katholieke kerk van Nederland. Dit culmineerde uiteindelijk in een internationale functie bij Das Internationales DiakonaatsZentrum in Rottenburg-Stuttgart. Ontving opgave in 1983 om de oecumenische verhoudingen te bestuderen. Dat betekende veel studie over het ontstaan van het Christendom. Van 2000 tot 2008 was hij president van dit centrum. Daardoor kwam hij veelvuldig in Rome en heeft hij zijn kennis verworven. Op dit moment schrijft hij samen met protestantse vakgenoten uit Scandinavië en Nederland een boek over het oude Rome en het ontstaan van het Christendom.

Zijn lezing zal hierover gaan. Hoe kwamen de christenen daar terecht? En hoe kon deze kleine - aanvankelijk joodse - godsdienst zich zo wereldwijd vanuit Rome verspreiden? Wat vinden we terug van de eerste eeuwen van het christendom in het huidige Rome? Wat vertellen ons de catacomben? De oude basilieken? De mozaïeken?
Dit alles aan de hand van een powerpoint-presentatie!

Dr. Jacques Janssen – Dante’s Leven

Woensdag 11 december 2013, aanvang 20:15 uur.

Dante met zijn La Divina Commedia

Jacques Janssen is emeritus hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over de studentencultuur, jeugdcultuur en de betekenis van de religie in de hedendaagse samenleving. In 1999 verscheen van zijn hand een nieuwe, geannoteerde vertaling van Dante’s 'Hel'. Nu werkt hij aan een boek over de geschiedenis en de betekenis van het Gregoriaans, voor Dante de muziek bij uitstek.

De presentatie van zijn lezing is beeldend van opzet. In het eerste deel wordt een schets van Dante’s leven gegeven. Alles wat er van Dante bekend is, is door hemzelf aangebracht. Het levert een autobiografisch, subjectief maar boeiend beeld op. Werk en leven, hoofdpersoon en schrijver zijn nauw verbonden met elkaar. In het tweede deel ondernemen we aan de hand van de talrijke afbeeldingen die kunstenaars door de eeuwen heen van La Divina Commedia gemaakt hebben, een tocht door Dante’s levenswerk.

Dr. Jacques Janssen – De Goddelijke Komedie

Zondag 26 januari 2014, aanvang 15.00 uur. Herenweg 96, 2101MP Heemstede, voor info klik hier.