Italia
bladwijzer

Mevrouw W. van Ophem - Het Napolitaanse lied - Taal Nederlands

Woensdag 16 januari 2013, aanvang 20:15 uur.

Italië bezit een rijk erfgoed aan canti popolari, in dialect gezongen liederen die van streek tot streek verschillen. Binnen de volksmuziek zijn vooral de Napolitaanse canti popolari van cruciaal belang geweest voor de ontwikkeling van het Italiaanse lied. Deze vurig gezongen liederen uit die prachtige stad aan de golf van Napels verwoorden de vaak harde dagelijkse werkelijkheid.

Na de Italiaanse eenwording aan het einde van de 19e eeuw maakt het lied gezongen in de Italiaanse taal furore. Toch blijven de volksliederen diep verweven met de regionale cultuur. Om de liederen goed te volgen kunt u bij deze lezing een boekje met de teksten kopen.

Willy van Ophem studeerde Italiaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en in Florence waar ze ook in een Florentijns koor zong. Haar afstudeerscriptie ging over de poëzie van Giacomo Leopardi en J.C. Bloem. Zij heeft een passie voor het lied, van Monteverdi tot Francesco de Gregori. Nadat zij jaren les heeft gegeven in de Italiaanse taal en cultuur, geeft zij nu presentaties over Italiaanse muziek- en liedgeschiedenis en andere culturele aspecten van Italië.

Drs J.M. Groote Schaarsberg – Michelangelo en de Sixtijnse Kapel - Het Laatste Oordeel -Taal: Nederlands

Woensdag 13 februari 2013, aanvang 20:15 uur.

Michelangelo

De schilderingen van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel – het Genesisverhaal en het Laatste Oordeel – zijn van een ongeëvenaard artistiek niveau. Dit is nog eens duidelijker geworden door de grote schoonmaak eind vorige eeuw en de herbestudering en herinterpretaties naar aanleiding van deze schoonmaak. Maar er is meer.

De filosofen en theologen in het Italië van de 16e eeuw huldigden sterk de opvatting dat de filosofie van de Grieken nauw verwant was aan de Christelijke theologie: zij hielden zich bezig met dezelfde waarheid en konden goed met elkaar in overeenstemming gebracht worden. Marsilio Ficino, tijdgenoot van Michelangelo, vertaalde als eerste de volledige werken van Plato vanuit het Grieks en was van mening dat diverse passages in de kerk voorgelezen moesten worden. In deze voordracht die vergezeld gaat van een Powerpoint presentatie met het nieuwste fotomateriaal zal dit behandeld worden.

Drs J.M. Groote Schaarsberg is docent Klassieke Talen.


De heer Andrea Maddalena - Frederik II in Italië - De eenheid van werelden - Taal: Italiaans

Woensdag 20 maart 2013, aanvang 20:15 uur

Castel de Monte

Tijdens de bijeenkomst wil de auteur een zo volledig mogelijk kader schetsen van de persoonlijkheid van Frederik II die een zo sterk impact heeft weten uit te oefenen op de politieke en culturele scène van het Middeleeuwse Europa vanaf de XIII eeuw.


EERSTE UUR

  • De politieke en culturele context in Europa op het einde van de 12de eeuw
  • De levensloop van Frederik II
  • Korte verwijzingen naar de Europese context na Frederik II
TWEEDE UUR
  • Frederik II en het samenlevingsmodel van de verschillende culturen in Zuid-Italië en in Sicilië, de cultuur van de Noormannen, de betrekkingen met de Islam en de “Kruistocht”
  • Zijn belangstelling voor de kunsten en de wetenschappen
  • Frederik als staatsman: de bijdrage van de Constitutiones Melfitanae (Liber Augustalis)
  • Een blik op de architectuur onder Frederik II in Italië met bijzondere aandacht voor Castel del Monte.
Andrea Maddalena is geboren in 1968 in Rome en werkte in Rome en Perugia tot 2000. Hij is architect, deskundige in Etruskische, Romeinse en Middeleeuwse architectuur en kunst, antropologie en symboliek.

Optreden van mevrouw Ellen van den Berg en de heer Henk van Ooijen, gitaarduo.

Woensdag 17 april 2013, aanvang 20:15 uur.

Zij zullen u laten genieten van Italiaanse liedjes en ook in het Italiaans iets hierover vertellen.
De avond wordt besloten met verrassende drankjes en hapjes.