Zetel van de Sociata Rome

Società Dante Alighieri

De Società Dante Alighieri is een internationale vereniging, die de studie van en de liefde voor Italië en het Italiaans wil stimuleren. In Nederland telt de Società Dante Alighieri 15 afdelingen, verspreid over het hele land. België kent tien afdelingen.

Geschiedenis

De Società Dante Alighieri is bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1893 in Italië formeel in het leven geroepen, maar de oprichting vond al plaats in 1889 dankzij een groep Italiaanse intellectuelen, waaronder Giosè Carducci. De belangrijkste statutaire doelstelling was om "de Italiaanse taal en cultuur te beschermen en te verspreiden in de wereld, om de spirituele banden van (Italiaanse) landgenoten in het buitenland met het moederland te doen herleven en ook om de liefde en eerbied voor de Italiaanse beschaving aan buitenlanders over te dragen". De vereniging telt nu wereldwijd ongeveer 500 afdelingen (zgn. Comitati), waarvan er circa 400 actief zijn in landen buiten Italië.


Activiteiten

De afdelingen organiseren cursussen Italiaans en culturele manifestaties van zeer diverse aard, op de terreinen van kunst en muziek, sport en film, theater, mode en literatuur. De centrale organisatie in Italië zet zich ook in voor het vormen van bibliotheken en instituten in het buitenland, organiseert conferenties en culturele excursies en reikt ook prijzen uit alsmede studiebeurzen. De Società heeft haar hoofdkantoor in Rome, in het Palazzo Firenze.


Haarlem

Comitato di Haarlem, opgericht in 1936, biedt zijn leden jaarlijks cursussen aan op het gebied van de Italiaanse taal en cultuur. Hiernaast organiseert onze vereniging tijdens het cursusseizoen maandelijks een lezing of andere activiteit over Italië. Wij nodigen als Comitato di Haarlem eenieder, jong en oud, met belangstelling voor de Italiaanse taal en cultuur uit om lid te worden van de vereniging Dante Alighieri en aan één van onze cursussen deel te nemen of onze lezingen bij te wonen.


De afdelingen in Nederland en België

In Nederland heeft de Società Dante Alighieri vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Friesland, Groningen, Haarlem, Leiden/Den Haag, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Twente en Utrecht. Veel van deze afdelingen hebben een eigen website. In België is de Società te vinden in Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Herve, Kortrijk, Luik, Turnhout en Verviers.

De Nederlandse Comitati, waaronder Haarlem, hebben onderling contact en onderhouden relaties met enkele Vlaamse Comitati,
onder meer door middel van de 'Giornata Italiana', een jaarlijkse ontmoetingsdag, steeds door een ander Comitato georganiseerd.
Door middel van de nieuwsbrief 'invito' worden de leden geïnformeerd over deze lezingen (gratis voor de leden) en andere culturele evenementen betreffende Italië.