bladwijzer

italiaans leren in Haarlem

Benvenuti!

Italiaans in Haarlem? Dan ben je hier bij Dante Alighieri aan het goede adres. De 'Società Dante Alighieri', een wereldwijde organisatie met ongeveer 500 afdelingen - comitati geheten - waarvan 15 in Nederland, is een vereniging van en voor liefhebbers van alles wat met Italië te maken heeft. Jaarlijks organiseert het Comitato Haarlem 7 à 8 lezingen over Italië en de Italiaanse cultuur, dus over land en volk, geschiedenis, literatuur, taal, kunst, muziek, film, vinologie, gastronomie en reizen. Via de nieuwsbrief 'invito' worden de leden geïnformeerd over deze lezingen en andere culturele evenementen die Italië betreffen.

Uitsluitend voor de leden organiseert het Comitato cursussen in de Italiaanse taal. En eens per maand is er zowel voor leden als niet-leden het Italiaanse Praatcafé, een ontspannen gelegenheid voor het ontwikkelen en bijhouden van spreekvaardigheid.

De cursussen

TAAL: dè toegang tot mensen en hun cultuur. Dus vanaf het begin staat bij ons het spreken centraal. In de eerste twee jaren wordt ruime aandacht besteed aan de praktische toepassing van de basisgrammatica. De leerjaren 3-6 en de conversatielessen bieden een voortzetting en verbreding van deze kennis. De cursussen vergen enige uren huiswerk per week.

voor verdere info

La Società Dante Alighieri

is bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1893 in Italië formeel in het leven geroepen door een groep Italiaanse intellectuelen. De belangrijkste statutaire doelstelling was o.a. om "de Italiaanse taal en cultuur te beschermen en te verspreiden in de wereld, (...) en ook om de liefde en eerbied voor de Italiaanse beschaving aan buitenlanders over te dragen".

lees het artikel

Dante Alighieri

de wereldberoemde Italiaanse dichter en schrijver (1256 - 1321) wiens literair meesterwerk,La Divina Commedia, nog steeds een belangrijke inspiratiebron vormt voor schrijvers en beeldend kunstenaars,
zowel binnen als buiten Italië. Illustraties hiervan zijn o.a. de affiche waarmee Olivetti eens de aandacht op zijn schrijfmachines vestigde en Dan Brown's Inferno uit 2013.

Lees verder