Italia
bladwijzer

Cari Soci,

Hieronder treft u ons gevarieerde programma aan voor de periode van september t/m december 2017.

De lezingen vinden plaats in de kantine van de Gemeentewerf, Cruquiusweg 49, Heemstede.

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 september 2017 in onze tijdelijke locatie: Gemeentewerf Heemstede, Cruquiusweg 49, Heemstede. Aanvang: 19.30 uur.

De agenda voor deze vergadering volgt zo spoedig mogelijk. Wij hopen op een goede opkomst, niet-leden hebben geen toegang tot de vergadering, vanaf 20.30 uur zijn zij van harte welkom en dienen dan €5 per persoon te betalen.

Mededelingen
De jaarlijkse contributie bedraagt € 22.50 per persoon en voor echtparen/samenwonenden €32.50. Wij verzoeken u deze contributie voor 30 september 2017 over te maken op bankrekening NL08INGB0000400874 t.n.v. Penningmeester Dante Alighieri te Bennebroek.

Voor de periode januari t/m april 2018 zijn de data en de sprekers nog niet vastgelegd. Op de Algemene Ledenvergadering zult u nader daarover geïnformeerd worden.

Cordiali saluti, il direttivo


Na het officiële gedeelte, de ALV, is er Italiaanse muziek met zang en gitaar van het duo Henk en Ellen en een klein hapje en drankje

Info over Henk en Ellen
notenDuo Henk en Ellen bestaat sinds 2004 en treedt op in restaurants en bij feestelijke gelegenheden. Beiden zingen en spelen gitaar. Het repertoire is internationaal georiënteerd en bevat liedjes van de jaren '50 tot heden. Maar op deze avond natuurlijk alleen Italiaanse muziek! Ellen van den Berg is in het gewone leven docente Italiaans. Sommigen van u zullen haar kennen van de Italiaanse les. Henk van Ooijen is projectleider elektrotechniek in ruste. Beiden traden al eerder bij ons op. Voor meer informatie kunt u kijken op www.henkenellen.nl